Algclean

algeen productsAlgemeen

ALGCLEAN algenverwijderaar, CTGB toegelaten 13519N. Toegestaan uitsluitend voor professioneel gebruik als:

  • middel ter bestrijding van groene aanslag (algen) op ramen en andere materialen in lege kassen en warenhuizen;
  • ter bestrijding van groene aanslag op tegelpaden, flagstones, grafzerken, muren en daken.

ALGCLEAN is hoog geconcentreerd, waardoor de meest hardnekkige aanslag van algen in een economische verdunning wordt verwijdert.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

ALGCLEAN is op vrijwel alle materialen veilig te gebruiken.

Toepassing

Bestrijding en voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, hekwerken, flagstones, grafzerken enz. en in de glasteelt op ramen en alle andere materialen in lege kassen en warenhuizen.

Gebruiksaanwijzing / Bestrijding van groene aanslag

Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.

Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 mL op 1 liter water).Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te schrobben. Deze reinigende nabe­han­de­ling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, om­dat
dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Om de­ze redenen kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het planten word­en uitgevoerd.

Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kas­sen en warenhuizen.

-Op schone ramen spuiten met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 mL op 1 liter water).

In verband met de afwezigheid van schadelijke na­wer­king van dit mi­ddel en het geringe residu, behoeft en mag niet worden nagespoten. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maan­den tegen gegaan.

-Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt (afsch­rob­ben) kan volstaan met een oplossing van 1,5% (15 mL per 1 liter water).

Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones,
grafzerken, ramen, biel­sen, tuinmeubelen e.d.
Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 mL op 1 liter water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten.

Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

Nota Bene: Gebruik ALGCLEAN veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Afbeeldingen

10L verpakking van ALGCLEAN

algeen verpakking